logo
 
?

голдфишка 21

------- "Basın duyurusu; Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say üç yıldır birlikte olduğu Izmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile Milano'da evlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Şimdi böyle bir insanı bir evlilik haberinde nasıl konumlayabiliriz? Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahta Fazıl Say'ın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini de yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. O yazılarını okuduğum, zekası, yeteneği ve ürünleriyle ön planda olan kişi aynı kişi olamaz.

Çift düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor. " Önemli olan Fazıl Say'ın varlığı, yüceliği, eşsizliği..! Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı. Tamam, basın bültenini o yazmadı diyelim, paylaşırken böyle pek de saygılı olmayan bir dilde yazılmış basın bültenindeki detayları göremedi mi?

Fazıl Say Italya turnesi kapsamında 27 ocakta dünyanın en onemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scala'da konser verecek Say'ın Italya turnesi Bologna , Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek" Yani, "Bu insan önce(! Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördükten sonra, Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. İnci Hausler Altınok ile devam eden Ece Dağıstan, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapmayı planlıyor." Fazıl Say'ın yazdığı yazıları büyük bir zevkle okurum.

Özellikle bir akımdan ya da bir müzisyenden bahsettiği yazılar olağanüstüdür.

이때 따로 만든 테이블에 인서트를 해야할 경우 이 external 테이블을 참조하여 따로 만든 테이블에 데이터를 인서트하면된다. 프로시저를 만들어서 스캐줄작업에 넣어두면 그냥 아무것도 안해도 오라클이 다하는데...ㅎㅎㅎ) Convential Insert에서와 같이 Data Buffer Cache를 사용하는 것이 아니라 Direct하게 Oracle Data File에 Write한다.

먼저 예제부터 쓰면 create table ext_table_test ( test1 char(10), test2 char(20) ) organization external ( type oracle_loader default directory ext_dir access parameters ( records delimited by newline fields ( test1 position(1: 4) char, test1 position() char ) ) location ('file') ) reject limit unlimited; 위의 방식은 file의 레이아웃이 총 30자리로 10자리 / 20자리씩 끊어서 ext_table_test 라는 external table를 만들고 그 테이블에 데이터를 인서트하는 방식이다.

이때 사용할 수 있는 방법이 SQL Loader를 이용하는 방법, Procedure를 사용하여 upload하는 방법, External table을 이용하는 방법...등이 있는데 오늘은 External table을 이용하는 방법에 대해 적어보겠다.

(뭐 직접 쿼리를 쓰든, 테이블에서 테이블로 데이터를 옮겨가는 Procedure를 만들어 사용하든 방법은 여러가지이다.) 다음엔 이 테이블을 좀더 고급화하여 프로지서로 생성하는 방법을 소개하도록 하겠다. 이와 같은 Mechanism은 Oracle Direct Path Load와 동일한 Mechanism이다.

( KEY WORD : DIRECT-LOAD INSERT , INSERT SELECT, PARALLEL, APPEND, DATA MIGRATION ) 오늘을 파일을 읽어서 테이블에 인서트하는 프로시저를 소개하겠다. create or replace PROCEDURE INTER_MMMS0009 IS -- 샘파일 로드 관련 변수 f Handler UTL_FILE. DRTY_SCN_CD := '2'; END IF; LOOP_CONDITION := LENGTH(V_LINE); IF LOOP_CONDITION 0 THEN DATA_COUNT := DATA_COUNT 1; END IF; --사원마스터데이터 이관 SELECT COUNT(EENO) INTO EXIST_EMP FROM KCOK_MMMS0013 WHERE EENO = VAL.

FILE_TYPE; --샘파일 객체 V_LINE VARCHAR2(2000); --샘파일 라인 --시스템조건변수 LOOP_CONDITION NUMBER(10) :=1; --샘파일 읽는 조건 변수 EXIST_EMP NUMBER(3) :=0; --사원마스터존재여부 UPDATE_CONDICTION NUMBER(3) :=0; --업데이트 조건변수 COMP_DCD KCOK_MMMS0009. EENO; IF EXIST_EMP = 0 THEN INSERT INTO KCOK_MMMS0013 (EENO, EE_NM, RGST_YMD, RGN_EENO, RGST_DTM) VALUES (VAL.